ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพยนตร์ ผลิตภัณฑ์ Proaim, Camtree, FilmCity, Lilliput, Konova รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มคนทำหนังทุกระดับ ให้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ พร้อมบริการให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และการผลิตสื่อภาพยนตร์ทุกชนิด
ติดต่อสอบถาม CLOAKING โทร. 087-678-4262