Slider

เรียงลำดับ:
KONOVA K1 48cm Slider
KONOVA K1 Slider ความยาว 48 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล รางมีน้ำหนักเบา พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำและเข็มทิศ ขาตั้งสองข้างปรับความสูงได้อิสระ พร้อมกระเป๋าและสายสะพาย
[รายละเอียดสินค้า...]

7,500 บาทKONOVA K1 60cm Slider
KONOVA K1 Slider ความยาว 60 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล รางมีน้ำหนักเบา พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำและเข็มทิศ ขาตั้งสองข้างปรับความสูงได้อิสระ พร้อมกระเป๋าและสายสะพาย
[รายละเอียดสินค้า...]

7,900 บาทKONOVA K1 80cm Slider
KONOVA K1 Slider ความยาว 80 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล รางมีน้ำหนักเบา พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำและเข็มทิศ ขาตั้งสองข้างปรับความสูงได้อิสระ พร้อมกระเป๋าและสายสะพาย
[รายละเอียดสินค้า...]

8,500 บาทKONOVA K1 100cm Slider
KONOVA K1 Slider ความยาว 100 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล รางมีน้ำหนักเบา พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำและเข็มทิศ ขาตั้งสองข้างปรับความสูงได้อิสระ พร้อมกระเป๋าและสายสะพาย
[รายละเอียดสินค้า...]

8,900 บาทKONOVA K1 120cm Slider
KONOVA K1 Slider ความยาว 120 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล รางมีน้ำหนักเบา พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำและเข็มทิศ ขาตั้งสองข้างปรับความสูงได้อิสระ พร้อมกระเป๋าและสายสะพาย
[รายละเอียดสินค้า...]

9,500 บาทKONOVA K2 48cm Slider
KONOVA K2 Slider ความยาว 48 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

7,900 บาทKONOVA K2 60cm Slider
KONOVA K2 Slider ความยาว 60 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

8,900 บาทKONOVA K2 80cm Slider
KONOVA K2 Slider ความยาว 80 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

9,900 บาทKONOVA K2 100cm Slider
KONOVA K2 Slider ความยาว 100 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

11,500 บาทKONOVA K2 120cm Slider
KONOVA K2 Slider ความยาว 120 ซม. รุ่นประหยัด ระบบลูกปืนให้ความนุ่มนวล พร้อมสเกลบอกระยะ ที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

13,500 บาทKONOVA K3 60cm Slider
KONOVA K3 Slider ความยาว 60 ซม. ระบบล้อลูกปืนอย่างดีให้ความลื่นเป็นพิเศษ พร้อมชุดน้ำมันทำความสะอาดรางในตัว ขาปรับระดับแยกอิสระ 4 จุด สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน
[รายละเอียดสินค้า...]

10,900 บาทKONOVA K3 80cm Slider
KONOVA K3 Slider ความยาว 80 ซม. ระบบล้อลูกปืนอย่างดีให้ความลื่นเป็นพิเศษ พร้อมชุดน้ำมันทำความสะอาดรางในตัว ขาปรับระดับแยกอิสระ 4 จุด สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน
[รายละเอียดสินค้า...]

11,900 บาทKONOVA K3 100cm Slider
KONOVA K3 Slider ความยาว 100 ซม. ระบบล้อลูกปืนอย่างดีให้ความลื่นเป็นพิเศษ พร้อมชุดน้ำมันทำความสะอาดรางในตัว ขาปรับระดับแยกอิสระ 4 จุด สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน
[รายละเอียดสินค้า...]

13,500 บาทKONOVA K3 120cm Slider
KONOVA K3 Slider ความยาว 120 ซม. ระบบล้อลูกปืนอย่างดีให้ความลื่นเป็นพิเศษ พร้อมชุดน้ำมันทำความสะอาดรางในตัว ขาปรับระดับแยกอิสระ 4 จุด สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน
[รายละเอียดสินค้า...]

15,500 บาทKONOVA K3 150cm Slider
KONOVA K3 Slider ความยาว 150 ซม. ระบบล้อลูกปืนอย่างดีให้ความลื่นเป็นพิเศษ พร้อมชุดน้ำมันทำความสะอาดรางในตัว ขาปรับระดับแยกอิสระ 4 จุด สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน
[รายละเอียดสินค้า...]

17,500 บาทKONOVA K5 60cm Slider
KONOVA K5 Slider ความยาว 60 ซม. รุ่นใหม่เพิ่มความแข็งแรงและนิ่มนวล ด้วยรางและลูกปืนขนาดใหญ่ขึ้น ผ่านกระบวนการชุบโครเมียมทำให้รางมีความราบรื่นยิ่งขึ้น พร้อมที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

12,900 บาทKONOVA K5 80cm Slider
KONOVA K5 Slider ความยาว 80 ซม. รุ่นใหม่เพิ่มความแข็งแรงและนิ่มนวล ด้วยรางและลูกปืนขนาดใหญ่ขึ้น ผ่านกระบวนการชุบโครเมียมทำให้รางมีความราบรื่นยิ่งขึ้น พร้อมที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

13,900 บาทKONOVA K5 100cm Slider
KONOVA K5 Slider ความยาว 100 ซม. รุ่นใหม่เพิ่มความแข็งแรงและนิ่มนวล ด้วยรางและลูกปืนขนาดใหญ่ขึ้น ผ่านกระบวนการชุบโครเมียมทำให้รางมีความราบรื่นยิ่งขึ้น พร้อมที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

15,500 บาทKONOVA K5 120cm Slider
KONOVA K5 Slider ความยาว 120 ซม. รุ่นใหม่เพิ่มความแข็งแรงและนิ่มนวล ด้วยรางและลูกปืนขนาดใหญ่ขึ้น ผ่านกระบวนการชุบโครเมียมทำให้รางมีความราบรื่นยิ่งขึ้น พร้อมที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

17,500 บาทKONOVA K5 150cm Slider
KONOVA K5 Slider ความยาว 150 ซม. รุ่นใหม่เพิ่มความแข็งแรงและนิ่มนวล ด้วยรางและลูกปืนขนาดใหญ่ขึ้น ผ่านกระบวนการชุบโครเมียมทำให้รางมีความราบรื่นยิ่งขึ้น พร้อมที่วัดระดับน้ำสองจุดเพื่อการตั้งบาลานซ์ที่สมบูรณ์แบบ
[รายละเอียดสินค้า...]

19,500 บาทKONOVA Basic Pan Tilt Controller
ชุดควบคุมมอเตอร์สำหรับรางสไลเดอร์ KONOVA พร้อมรีโมทคอนโทรลควบคุม 3 แกนพร้อมกัน ทั้ง Slide, Pan และ Tilt ปรับค่า Speed และ Ramp ได้ พร้อม Crank มือหมุนสำหรับควบคุมความเร็วด้วยตนเอง เหมาะสำหรับการถ่าย Time Lapse โดยเฉพาะ
[รายละเอียดสินค้า...]

16,900 บาทKONOVA Smart Pan Tilt Controller
ชุดควบคุมมอเตอร์สำหรับรางสไลเดอร์ KONOVA และหัว Smart Pan Tilt Head ปรับตั้งค่าได้อย่างแม่นยำด้วยโหมด Time Lapse, Live Motion และ Stop Motion พร้อมสายลั่นชัตเตอร์สำหรับกล้องทุกรุ่น และ Crank มือหมุนสำหรับควบคุมความเร็วด้วยตนเอง
[รายละเอียดสินค้า...]

25,900 บาทKONOVA Smart Head M1
KONOVA Smart Head M1 หัวมอเตอร์ Pan Tilt Head สามารถติดตั้งเข้ากับขาตั้งกล้อง รางสไลด์ หรือ Jib ออกแบบมาสำหรับกล้องวิดีโอและ DSLR มอเตอร์ควบคุมได้ละเอียดสุดถึง 0.2 องศา ควบคุมได้ทั้งแบบ Manual, Stop Motion และ Timelapse
[รายละเอียดสินค้า...]

21,900 บาทKONOVA Slider Jib J1
ชุดอัพเกรดรางสไลด์ Konova ให้เป็น Slider Jib สำหรับติดตั้งบนขาตั้งกล้อง bowl 75 mm พร้อมถุงทรายใส่เวท และที่ล็อคเวท บรรจุในกระเป๋าอย่างดีพกพาสะดวก สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม Cage, Bracket, ชุด Motorize Kit และ Smart Pan Tilt Head ได้

[รายละเอียดสินค้า...]

16,900 บาท
15,900 บาท
ท่านประหยัดได้: 1,000 บาทKONOVA Slider Cage
Konova Cage สำหรับใช้งานร่วมกับ Slider Jib เพื่อให้ควบคุมกล้องได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น
[รายละเอียดสินค้า...]

6,900 บาทKONOVA Slider Bracket
Konova Bracket สำหรับใช้งานร่วมกับ Konova Slider เพื่อติดกล้องถ่ายมุมต่า
[รายละเอียดสินค้า...]

6,500 บาทPROAIM 2ft Slider Dolly
PROAIM Slider ขนาด 2 ฟุต ช่วยให้การเคลื่อนกล้องเป็นไปอย่างนุ่มนวลและเงียบสนิทไร้เสียงรบกวน สามารถใช้งานได้ทั้งบนพื้นและขาตั้งกล้อง
[รายละเอียดสินค้า...]

6,500 บาทPROAIM 4ft Slider Dolly
PROAIM Slider ขนาด 4 ฟุต ช่วยให้การเคลื่อนกล้องเป็นไปอย่างนุ่มนวลและเงียบสนิทไร้เสียงรบกวน สามารถใช้งานได้ทั้งบนพื้นและขาตั้งกล้อง
[รายละเอียดสินค้า...]

11,500 บาท
  • «« หน้าแรก
  • « ย้อนกลับ
  • 1
  • ถัดไป »
  • สุดท้าย »»


แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 28 จาก 28